Thành tựu đạt được

Đăng lúc: 16:45:14 05/07/2019 (GMT+7)

 Công ty đã nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
 
Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 
Bằng khen  Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ),
 
Bằng khen  Bộ Tài chính,
 
Bằng khen Tổng Cục Thuế,
 
Bằng khen  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
 
Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam,
 
Bằng khen  UBND tỉnh Thanh Hóa,
 
Cờ thi đua của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
Đặc biệt năm 2004 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.