1. Trang chủ
  2. Sách từ điển - Sổ tay

SỔ TAY TỪ TƯỢNG THANH TƯỢNG HÌNH TIẾNG VIỆT (Dành cho học sinh)

Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Cuốn "SỔ TAY TỪ TƯỢNG THANH TƯỢNG HÌNH TIẾNG VIỆT (Dành cho học sinh)" cung cấp cho các em học sinh phổ thông một bảng mục từ tập hợp các từ tượng thanh tượng hình tiêu biểu mà các em đã được tiếp xúc thông qua các bài học trong các sách tiếng Việt và Ngữ văn các cấp. Nội dung cuốn sách có kết cấu như sau: - Phần đầu tiên của sách là Một số vấn đề cơ bản về từ tượng thanh tượng hình tiếng Việt. - Phần thứ hai của sách là bảng mục từ, tập hợp những từ tượng thanh tượng hình tiêu biểu và thông dụng, xuất hiện trong sách tiếng Việt và Ngữ văn các cấp. Bảng mục từ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nội dung của từng mục được cấu trúc theo trật tự sau: (1) Mục từ (2) Giải nghĩa (3) Ví dụ minh họa