1. Trang chủ
  2. Sách tham khảo

Quyền của Người Khuyết Tật

Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Hiện nay, người khuyết tật đang có xu hướng tăng lên do nhiều nguyên nhân như: tai nạn giao thông, sự già hóa dân số, biến đổi khí hậu hay chất độc màu da cam… Người khuyết tật được coi là một nhóm yếu thế lớn nhất và rất dễ bị tác động, tổn thương. Tôn trọng và bảo đảm quyền của người khuyết tật không chỉ là vấn đề đạo đức hay từ thiện mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện pháp luật. Chính vì vậy, vấn đề quyền của người khuyết tật đang được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm và bảo đảm thực hiện. Năm 2007, Liên hợp quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong công cuộc bảo vệ quyền của người khuyết tật trên thế giới. Với tư cách là thành viên của Công ước, Việt Nam đã khẳng định sự bảo đảm về mặt pháp lý đối với người khuyết tật trong Hiến pháp – văn bản pháp lý cao nhất của nước ta, Quyền của người khuyết tật cũng được pháp luật Việt Nam bảo vệ trong các văn bản pháp lý khác, đặc biệt là Luật Người khuyết tật năm 2010, sửa đổi năm 2013, Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và Luật Người khuyết tật năm 2010, sửa đổi năm 2013, người khuyết tật luôn được Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích, trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, đồng thời được bảo đảm các quyền, điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tham gia các hoạt động xã hội, học tập và nghiên cứu, trợ giúp pháp lý… Nhằm cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy, học tập trong Chương trình đào tạo thạc sĩ pháp luật về quyền con người của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quyền của người khuyết tật (Sách tham khảo). Cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu về quyền của người khuyết tật theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.