1. Trang chủ
  2. Sách tham khảo

ĐƯỜNG VÀO TOÁN THỰC THỂ LỚP 8

Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Trước tình hình các bài viết về toán thực tế theo từng lớp còn chưa nhiều, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách đường vào toán thực tế 8, gồm 8 chương. Các chương bám sát sách giáo khoa có cấu trúc chung như sau: A. Kiến thức cần thiết B. Ví dụ minh hoạ C. Bài toán luyện tập D. Đáp số và hướng dẫn giải Phần A trình bày kiến thức cơ bản của chủ đề thực tế. Những kiến thức này được viết dưới dạng bản đồ tư duy giúp người đọc dễ học, dễ nhớ. Phần B trình bay các ví dụ mẫu minh hoạ sử dụng kiến thức ở phần A trong các bài toán thực tế. Phần C trình bày bài toán luyện tập. Đưa ra những bài toán tương tự phần B. Phần D trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài toán ở phần C.