1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Tự nhiên và Xã hội 2

Thương hiệu:  NXB Giáo dục Việt Nam

    • Sách được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
    • Ôn lại các kiến thức đã học trên lớp và bài tập áp dụng
    • Trình bày khoa học, dễ hiểu và phù hợp cho nhận thức của lưa tuổi
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Cuốn sách Tự Nhiên Và Xã Hội 2 nhằm giúp học sinh lớp 2 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự Nhiên và Xã Hội, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng học tập, thực hành, củng cố và khắc sâu kiến thức.

Các dạng bài tập chủ yếu là:

- Quan sát và trả lời

- Liên hệ thực tế và trả lời

- Trò chơi học tập Vẽ Thực hành
Sản phẩm khác