1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

tập viết 1/2

    • Thuộc bộ sách giáo khoa chính thống do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành 
    • Sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập
    • Giúp các em làm quen với chữ cái, nét viết
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Tập Viết Lớp 1 (Tập 2) được biên soạn bám sát chương trình giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tập sách giới thiệu những chữ cái cơ bản trong bảng chữ cái Tiếng Việt và một số từ vựng Tiếng Việt quen thuộc. Mỗi chữ viết đều có hướng dẫn từng nét viết cụ thể giúp học sinh dễ dàng tập viết. Đặc biệt, tập sách còn phần hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút giúp các em học sinh học tập khoa học, hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sản phẩm khác