1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Lịch sử 12

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trọng lượng: 300g
Kích thước: 17 x 24 cm
Số trang: 224
Năm sản xuất: 2020
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Lịch Sử Lớp 12 là một trong những cuốn sách giáo khoa cơ bản được do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức biên soạn. Tập sách gồm các bài học 27 bài học được chia các phần chính như sau: Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945-1949) Chương 2: Liên xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) Chương 3: Các nước Á, Phi, Mỹ La tinh (1945-2000) Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) Chương 5: Quan hệ quốc tế Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Sản phẩm khác