1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Toán 2

Thương hiệu:  NXB Giáo dục Việt Nam

    • Tài liệu chuẩn kiến thức học môn Toán lớp 2
    • Sách được biên soạn bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo
    • Cuốn sách giáo khoa được áp dụng trên toàn quốc
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Cuốn sách giúp các em củng cố các kiến thức đã học tại sách lớp 1 về phép cộng trừ trong phạm vi 100. Các em sẽ làm quen với phép nhân, chia trong phạm vi 1000.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
- Ôn tập và bổ sung
- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Ôn tập
- Phép nhân và phép chia
- Các số trong phạm vị 1000
- Ôn tập cuối năm
Sản phẩm khác