1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Tiếng việt 2/1

Thương hiệu:  NXB Giáo dục Việt Nam

    • Được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ
    • Giúp các em rèn luyện và nâng cao môn tiếng Việt
    • Trình bày khoa học, dễ hiểu do các đội ngũ tác giả nhiều kinh nghiệm
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Cuốn sách Tiếng Việt 2 (tập 1) được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 9 chủ đề về tập đọc, kể chuyện, luyện chính tả, từ và câu, tập làm văn... từ đó giúp các em rèn luyện kỹ năng và nhận thức rõ hơn về cuộc sống xung quanh mình.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
Chủ đề 1-2: Em là học sinh
Chủ đề 3-4: Bạn bè
Chủ đề 5-6: Trường học
Chủ đề 7-8: Thầy cô Chủ đề 9:
Ôn tập Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu được soạn bởi đội ngũ các giáo viên nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy sẽ giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo, tư duy trong quá trình học môn tiếng Việt.
Sản phẩm khác