1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9/1

Thương hiệu:  NXB Giáo dục Việt Nam
    • Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
    • Trình bày kiến thức theo từng chủ điểm, từ cơ bản đến nâng cao
    • Giúp các em làm quen với căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng giác trong tam giác vuông; đường tròn
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
​Giảm giá 10% cho tất cả các loại sách giáo khoa.