1. Trang chủ
  2. Sách giáo khoa

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9/1

Thương hiệu:  NXB Giáo dục Việt Nam

    • Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
    • Trình bày kiến thức theo từng chủ điểm, từ cơ bản đến nâng cao
    • Giúp các em làm quen với căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng giác trong tam giác vuông; đường tròn
Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Toán Lớp 9 - Tập 1 (Tái Bản) là một trong những cuốn sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức biên soạn.
Sách gồm những nội dung chính như sau:
Phần Đại số
Chương I: Căn bậc hai, căn bậc ba
Chương II: Hàm số bậc nhất
Phần Hình học
Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chương II: Đường tròn.
Sản phẩm khác